Oplysninger

Udskift blyrør med kobber

Udskift blyrør med kobber

Den 25. december 2013 skal alle blyvandsrør udskiftes for at sænke det maksimalt tilladte blyindhold i drikkevand. Også kobberrør ser ud til at være et valgmateriale til at erstatte de gamle rør. Forklaringer. Dekretet af 20. december 2011 sænker det maksimalt tilladte blyindhold i drikkevand til en tærskel på 10 mikrogram per liter sammenlignet med 25 i øjeblikket. Men for at denne nye forordning skal overholdes, mener Superior Council for Public Hygiene i Frankrig og det franske sundhedsagentur, at alle blyrør skal fjernes. Og til denne udskiftning er kobber måske den bedste mulighed, fordi det ikke kun er egnet til alle steder, men det er også æstetisk for udsatte rør. Men frem for alt udgør kobber ikke en sundhedsrisiko, fordi det bevarer vandets kvalitet og brugernes helbred. Dette materiale har bakteriedræbende, algicidale og svampedræbende egenskaber, der forhindrer spredning af patogene organismer, såsom legionella. Endelig skal du være opmærksom på, at kobberrør er meget holdbare og kan begrænse vedligeholdelsesarbejdet.